POIMINTOJA ASIAKASPALAUTTEISTA

Haluamme jatkuvasti kehittää toimintaamme, tuotevalikoimaamme ja palveluamme vastaamaan asiakkaiden toivomuksia. Toteutamme säännöllisesti asiakaskokemuksen taustatutkimusta, jotta voimme huomioida  asiakkaiden mielipiteet ja näkökulmat.

Tässä muutamia poimintoja asiakkaidemme kommenteista.

1. Karotekin vahvuudet

 • Asiakkaan onnistuminen toiminnan keskiössä
 • Laajat verkostot, tietämys globaalista markkinatilanteesta
 • Ostaminen koetaan helpoksi
 • Karotekilla on halu palvella, kuunnella ja ratkaista ongelma
 • ”Karotekin asiantuntemus tärkeää, ettei tarvitse rautalangasta vääntää, mitä olen vailla”

2. Karotekin palvelu- ja ostoprosessi

 • Asiakkaan kuunteleminen ja toimialan tuntemus
 • Palveluasenne ja -kulttuuri, hyvää palvelua myyjästä riippumatta
 • ”Kaikesta välittyy se, että myyjä haluaa auttaa.”
 • ”Asiointi helppoa, ei tarvitse itse tietää niin paljon, aina joku ehdotus myyjältä tulee.”

3. Asiakasuhteen hoito Karotekilla

 • Pitkäjänteinen yhteistyö lyhytnäköisen pikavoiton sijaan
 • ”Aika harva yritys järjestää tällaisia kyselyitä palveluiden kehittämisen suhteen. Tästäkin huomaa miten he haluavat kehittyä ja kehittää. Karotekillä on aito halu palvelun kehittämiseen.”